W Domu Dziecka w Białowieży pod kierunkiem terapeuty pedagogicznego p. Agnieszki prowadzone są zajęcia z arteterapii. Odbywają się one kilka  razy w tygodniu w  ramach zajęć terapii indywidualnej i grupowej. Udział w zajęciach jest dobrowolny i ogólnie dostępny. Uczestniczą w nich wychowankowie nie tylko szczególnie uzdolnieni ale również ci, którzy wykazują zainteresowania plastyczne. W każdym dziecku bowiem tkwią możliwości twórcze. Od prowadzącego zależy tylko czy się dalej rozwiną.

     Celem głównym zajęć jest rozwijanie  uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci  w toku różnorodnych działań plastycznych, a także rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka. Obserwując dzieci przy pracy można  stwierdzić jakie trudności one napotykają, które rodzaje działalności są dla nich atrakcyjne i które umiejętności trzeba u nich poszerzać.

     Uczestnicy zajęć mają możliwość aktywnego poznania różnorodnych technik plastycznych. Techniki owe są zróżnicowane oraz dostosowane do umiejętności  i zainteresowań wychowanków. Większość z nich nadaje się do pracy z dziećmi i młodzieżą w każdym wieku.

ImageImage

ImageImageImageImage

     Lepienie z masy solnej.

ImageImageImageImage

     Origami i nie tylko...

ImageImageImageImage

     Zajęcia plastyczne ze studentami ASP.

ImageImageImageImageImageImageImage

Piękne kartki świąteczne wykonane różnymi technikami przez wychowanków.

     Zajęcia z arteterapii prowadzone są również na świeżym powietrzu np.  wykonywanie ilustracji do wierszy (opowiadań) lub rysunków nawiązujących do spacerów i zabaw ruchowych z wychowankami. Wspólne spacery są często źródłem ciekawych obserwacji i nietypowych sytuacji. Wiele z nich zostało uwiecznionych za pomocą aparatu fotograficznego.

ImageImageImageImage

     Zabawy na trzepaku.

ImageImageImageImage

     Miejscowa architektura.

ImageImageImageImage

     Pejzaże.

ImageImageImageImage

     Wiosenny spacer na łąki.

ImageImageImageImage

     Wizyta w przedszkolu.

ImageImageImageImage

     Spacer do parku.

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

     Wyniki wspólnych wędrówek.

     Wychowankowie chętnie biorą udział w wykonywaniu dekoracji okolicznościowych, gazetek ściennych oraz ozdób i  kartek świątecznych w placówce.

ImageImageImageImage

     Dzień Niepodległości.

ImageImageImageImage

     Wykonywanie dekoracji bożonarodzeniowych z zaprzyjaźniona młodzieżą z Piaseczna.

ImageImageImageImage

     Robienie kartek bożonarodzeniowych dla sponsorów.

ImageImageImageImage

     Wykonywanie dekoracji wielkanocnych z zaprzyjaźnioną młodzieżą z Piaseczna.

ImageImageImageImage

     Robienie upominków wielkanocnych od zajączka.

     Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczą  w różnych ogólnopolskich konkursach plastycznych, gdzie zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia:

Image Image

     Zwycięzcy i wyróżnieni.

ImageImage

     Laureaci konkursu.

ImageImageImageImage

     Przebieg uroczystości.

Image

     Nagroda i podziękowania dla zwyciężczyni konkursu.

ImageImageImage

     Nagrodzone prace.

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImage

     Wykonane prace.

Image

     Wyróżnieni wychowankowie.

ImageImageImage

ImageImageImageImageImageImageImage

     Wyróżnieni wychowankowie.